Mötesplats Treklangen

Mötesplats Treklangen är ett socialt kulturellt, pedagogiskt centrum i Gottsunda.Mötesplats Treklangen är en träffpunkt för Gottsundas och Valsätras invånare som arbetar för att förbättra den offentliga miljön och stärka utbudet av social service och kulturella aktiviteter i Gottsunda och Valsätra.I Mötesplats Treklangen samverkar verksamheter från olika myndigheter, förvaltningar och organisationer. Här finns verksamhet för alla åldrar och möjligheter att erbjuda lokaler för olika evenemang. Det är även möjlighet för ungdomsföreningar att låna lokaler gratis.Kontakt: Mattias Rosendahl, verksamhetsledare
Telefon: 018-727 84 15
Adress: Valthornsvägen 19a
I Mötesplats
Treklangen finns:

För mer information

Mattias Rosendahl, Verksamhetsledare, Mötesplats Treklangen
telefon 018-727 84 15, 076-760 34 36
mattias.rosendahl@uppsala.se