Gottsundabiblioteket

Gottsundabiblioteket ligger i Gottsunda centrum och välkomnar besökare i alla åldrar från hela världen. Gottsundabiblioteket fick Uppsala kommuns kvalitetspris 2005.

På Gottsundabiblioteket kan besökarna söka information, läsa tidningar och tidskrifter på olika språk, låna och reservera böcker, ljudböcker, film och TV-spel, använda datorer, skanner och fax, kopiera, lämna inköpsförslag, få lästips, träffas och prata, spela schack, studera och få hjälp med datoranvändning. På Gottsundabiblioteket kan man också besöka utställningar, komma på programkvällar, delta i läsecirklar och släktforska. Barn kan vara med i en bokklubb, delta i sagostunder, se teater och musikföreställningar, vara med på sångstund för bebisar, få hjälp med läxor och delta i aktiviteter på skolloven.

Välkomna!

Kontakt:
Adress:Valthornsvägen 9, Gottsunda centrum
Telefon: 018-727 60 50
Gottsundabiblioteks webbplats

Gottsundabibliotekets vänner

Gottsundabibliotekets Vänner är en ideell förening som verkar för ett bra bibliotek i Gottsunda under mottot ”Slå vakt om ditt bibliotek”. Gottsundabibliotekets Vänner ordnar under terminerna programkvällar i form av föreläsningar och författarbesök.

Årsavgiften är 100 kr. Om alla i familjen vill vara medlemmar kostar det istället 150 kronor. Föreningens postgiro är 44 52 95-9. Använd gärna postgiroblanketten som finns på Gottsundabiblioteket.

För ytterligare frågor, kontakta vänföreningens ordförande Erik Forss, telefonnummer 018-32 02 44